Strona główna

StartStrona główna


Szanowni Państwo,
Drodzy Wyborcy,


jako społeczność Uczelni stajemy przed jednym z najważniejszych wyborów, decydującym o przyszłości naszej wspólnoty przez kolejne lata. To wielki przywilej i odpowiedzialność spoczywająca zarówno na głosujących, jak i ubiegających się o urząd rektorski. Świadoma roli i wyzwań, z którymi przyjdzie nam się zmierzyć na drodze bezpiecznego rozwoju Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, postanowiłam kandydować na tę najwyższą funkcję w uczelni wyższej.

Wiedza, kompetencje i doświadczenie zdobyte w czasie sprawowania przez dwie kadencje funkcji prorektora ds. klinicznych, umożliwiły mi realizację wielu ambitnych projektów zmieniających nie tylko oblicze GUMed, ale również podmiotów leczniczych. Ponadto pozwoliła mi poznać dogłębnie środowisko akademickie, jego potrzeby i oczekiwania oraz nawiązać cenne kontakty i zintensyfikować współpracę, na szczeblu regionalnym, krajowym i międzynarodowym, pozwalające inicjować i realizować odważne plany.

Jako pierwsza kobieta na stanowisku prorektor ds. klinicznych naszej Uczelni, a także druga prezes w niemal stuletniej historii Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego bardzo wiele się nauczyłam. Doświadczenie wyniesione ze sprawowania tych funkcji jest unikalne i zahartowało mnie – poznałam sztukę negocjacji i podejmowania trudnych decyzji, ale jednocześnie przekonałam się, że często uśmiech, spokój i otwartość potrafią być równie skutecznym narzędziem do osiągnięcia celu.

Osiem lat wypełnionych prorektorskimi aktywnościami było dla mnie osobiście ogromnie satysfakcjonujących, choć intensywnych. Dzięki wzajemnej życzliwości, wsparciu i otwartości udało nam się skutecznie zmierzyć z wieloma nieoczekiwanymi trudnościami, jak pandemia COVID-19 czy wojna w Ukrainie. Jestem wdzięczna za zaufanie i wszelkie dobro, jakiego z Państwa strony doświadczyłam, jak też często niełatwe, ale merytoryczne dyskusje. To najlepsze potwierdzenie, że warto podążać swoją drogą.

Choć wszyscy mamy świadomość, że wiele udało się nam osiągnąć w minionych latach, identyfikujemy obszary wymagające poprawy. Chciałabym odbudować poczucie wspólnoty, społeczności współodpowiedzialnej i współdecydującej o kierunkach rozwoju GUMed. Szansę na umacnianie pozycji naszej Uczelni upatruję nie tylko w funkcjonującym z powodzeniem Związku Uczelni Fahrenheita, ale także zacieśnianiu partnerstw krajowych i zagranicznych, pozwalających zwiększać naszą rozpoznawalność i zapewniających wysoką jakość prac naukowych, badawczych czy rozwojowych. Kluczowe znaczenie ma także nowoczesna dydaktyka i interdyscyplinarne kształcenie, odpowiadające na wyzwania współczesności oraz korespondujące z silnym głosem społeczności studentek i studentów.

Przez ostatnie osiem lat pełnienia funkcji prorektora dobrze poznałam naszą Uczelnię – jej mocne strony i problemy, z którymi mierzymy się na co dzień, ale przede wszystkim ludzi – społeczność uniwersytecką, którą wszyscy tworzymy i która stanowi największą wartość naszej Alma Mater. To był dla mnie czas przygotowań do funkcji rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, na którą obecnie kandyduję.

Zachęcam Państwa do zapoznania się z moją wizją i planami rozwoju Uczelni w nadchodzącej kadencji. Zapraszam do kontaktu osobistego lub za pośrednictwem elektronicznego formularza i jednocześnie dziękuję za wszelkie konstruktywne sugestie i komentarze.

Z wyrazami szacunku