Główne osiągnięcia

StartGłówne osiągnięcia

W zakresie realizacji strategii rozwoju GUMed w obszarze klinicznym w kadencjach 2016-2020 i 2020-2024 z powodzeniem zrealizowano wszystkie założone cele. Działania prowadzące do wzmocnienia pozycji podmiotów leczniczych Uniwersytetu oraz partnerskiej współpracy z nimi są procesem ciągłym, który wymaga stałej aktualizacji. Długofalowym celem realizowanych przedsięwzięć jest doskonalenie jakości dydaktyki, badań naukowych i leczenia.

Do najważniejszych osiągnięć w czasie ostatnich dwóch kadencji bez wątpienia należały:

 • opracowanie wspólnej koncepcji poszerzenia zakresu prowadzonych badań w oparciu o potencjał kliniczny, w tym niekomercyjnych badan klinicznych
 • utworzenie początkowo Sekcji Niekomercyjnych Badań Klinicznych, a finalnie Multidyscyplinarnego Centrum Wsparcia Badań Klinicznych GUMed-UCK-UCS
 • powołanie i rozwój Centrum Badań Klinicznych Wczesnych Faz
 • ukończenie budowy i wyposażenie Centrum Medycyny Nieinwazyjnej, przeniesienie jednostek do nowej lokalizacji
 • rozwój UCMMiT – w systemie modułowym powstał budynek kliniczny nr 2, utworzono mobilną Pracownię TK, zmodernizowano Oddział Intensywnej Terapii oraz Klinikę Kardiologii i Chorób Wewnętrznych, poprawiono dostępność świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami (wymiana dźwigu windowego do przewozu pacjentów w budynku wysokim Instytutu), utworzenie 12 nowych poradni specjalistycznych w ramach AOS, poszerzenie działalności leczniczej o kardiologię oraz neurologię jednego dnia
 • pozyskanie środków i rozpoczęcie budowy nowej infrastruktury Uniwersyteckiego Centrum Stomatologicznego
 • powołanie i rozwój Centrum Medycyny Pediatrycznej – opracowanie koncepcji, pozyskanie finansowania na budowę nowej siedziby CMP
 • wsparcie rozwoju medycyny translacyjnej – utworzenie Centrum Medycyny Translacyjnej
 • rozwój działalności klinicznej w ramach tworzonych ośrodków opieki integrowanej, w tym m.in. centrów narządowych jak np. Centrum Chorób Rzadkich, Centrum Leczenia Otyłości i Chorób Metabolicznych, Centrum Leczenia Udarów Mózgu
 • utworzenie nowych ośrodków symulacji medycznej – Centrum Symulacji Sercowo-Naczyniowej, Centrum Symulacji Endoskopowej
 • istotny udział podmiotów leczniczych oraz studentów GUMed w walce z pandemią – utworzenie punktów wymazowych walk- i drive-thru, szczepienia przeciwko COVID-19
 • rozwój programu transplantacji w UCK oraz implantologii w UCS
 • zmiany organizacyjne istotnie poprawiające jakość pracy w podmiotach leczniczych GUMed
 • rozwój innowacyjnej działalności medycznej w jednostkach klinicznych GUMed, deficytowej w regionie i w kraju
 • większa cyfryzacja podmiotów leczniczych
 • wsparcie procesów i projektów projakościowych w zakresie obsługi pacjenta.
1.png


2.png


3.png